הפסדים בבורסה והמס שלך
 
הירידות התלולות במדדי המניות בעולם בכלל ובארץ בפרט הנם מכה קשה לכיס של מרבית המשקיעים
בין אם אתם משקיעים במניות, אופציות , אגרות חוב או כל מכשיר פיננסי אחר במישרין או בעקיפין דרך קרנות הנאמנות.
יחד עם זאת ניתן לראות אור בקצה המנהרה בדמותו של חיסכון המס הגלום בהפסדים אלו. משמעות החיסכון הנה שרווחים עתידייים בשוק ההון צריכים לקחת בחשבון את ההפסדים שנוצרו בתיק ההשקעות והם אמורים להיות מקוזזים מההפסדים שנצברו בתיק,ולמעשה להקטין את תשלום המס על הרווחים. בפועל המצב מעט יותר מורכב. מי שמנהל את תיק ההשקעות שלו במספר בנקים או במספר בתי השקעות לא נהנה באופן אוטומטי מהקיזוז . כמו כן לא בהכרח כל ההפסדים שנוצרו החל מסוף שנת 2007 ואלה שנוצרים ואולי עוד יווצרו במהלך התקופה הקרובה  ינוצלו במלואם כנגד רווחים בהמהלך השנה הנוכחית ולפיכך חלקם יעבור לשנות המס הבאות. במקרים בהם ההפסדים הצבורים לא נוצלו במלואם במהלך שנת המס הדרך היחידה לקבלם בחזרה היא על ידי הגשת דוח למס הכנסה ובקשה להעביר את ההפסדים הצבורים מהשנים הקודמות וניצולם בשנה לגביה מוגש הדוח.
 
על מנת לקבל את החזר המס המקסימלי חשוב לודא שקיזוז המס נעשה בצורה האופטימלית מאחר וקיימים מספר "סלים" לקיזוז  וקיזוז לא נכון עלול לגרום לאיבוד מגן מס.
 
בהצלחה לכולם